ترازو دیجیتال اکیومد (AccuMed) مدل BS-1204

۹۷۵,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال اکیومد (AccuMed) مدل BS-1204 یکی از جدیدترین ترازوهای موجود در بین ترازو های دیجیتال می باشد. سنسور های هوشمند این ترازو را به محصول پر فروش تبدیل کرده است.

ترازو دیجیتال اکیومد (AccuMed) مدل BS-1204
ترازو دیجیتال اکیومد (AccuMed) مدل BS-1204

۹۷۵,۰۰۰ تومان