مولاژ اسکلت ساده 85 سانتی متری

  • جنس این محصول از PVC است و در اندازه 85 سانتی متر طراحی و تولید شده است.
  • این محصول بر روی پایه قرار گرفته است.