مولاژ نیم تنه 20 قسمتی

این مولاژ در اندازه 34CM×10CM×13CM از جنس PVC می باشد.

این محصول بر اساس آناتومی بدن انسان ساخته شده است.

این مدل فاقد جنسیت و شامل 20 قسمت است.