مولاژ نیم تنه 18 قسمتی

تماس بگیرید

  • این مولاژ از جنس PVC حرارت دیده است.
  • این مدل در یک دوم اندازه طبیعی با ارتفاع 42 سانتی متر طراحی و تولید شده است.
  • این مدل تنه فاقد اندام های جنسی است.