مولاژ نیم تنه 15 قسمتی مرد

تماس بگیرید

  • این مدل از جنس PVC می باشد.
  • این مدل بر اساس آناتومی بدن انسان ساخته شده است.
  • این مولاژ در با اندازه 42 سانتی متر طراحی و تولید شده است.