قطره چکان 1.5cc سوپا

۷۳۷ تومان

  1. ابتدا محصول را از بسته بندی خارج کنید.
  2. انتهای لاستیکی قطره چکان را به کمک انگشتان خود بفشارید تا هوای درون قسمت میله ای آن خارج شود.
  3. قطره چکان را درون مایع یا داروی مورد نظر وارد کنید.
  4. با برداشتن انگشتان خود از روی قسمت لاستیکی، مایع به درون میله شیشه ای یا پلاستیکی قطره چکان وارد شود.

قطره چکان 1.5cc سوپا

۷۳۷ تومان