گاز غیر استریل سروش

  • تهیه از پارچه تارو پودی و 100% الیاف پنبه
  • بافته شده از نخ نمره 20 و 30 انگلیسی
  • از نوع ساده یا نخ حاجب باریم دار
  • بدون بوی نامطبوع ( در حالت خشک و تر)و عاری از هرگونه مواد شیمیایی
  • عاری از خار و خاشاک و هرگونه آلودگی فیزیکی ،لکه
صاف