کامفیل مربعی

60,000 تومان80,000 تومان

  • باعث ایجاد یک محیط مرطوب به منظور ترمیم سریع زخم
  • ضد آب و تراوا
  • نفوذ ناپذیر در برابر میکروارگاتیسم ها
  • سطحی خارجی نیمه تراوا اجازه تبخیر رطوبت را می دهد
  • محافظت از پوست در برابر اصطکاک و کشش
صاف
کامفیل مربعی