کامفیل مربعی

(دیدگاه 1 کاربر)

تماس بگیرید

دارای سطح بیرونی مربعی و غیر قابل نفوذ نسبت به آب و امکان دوش گرفتن برای بیمار

ایجاد محیط مرطوب بهینه برای ترمیم سریعتر زخم

ضد آب و غیرقابل نفوذ در برابر میکروارگانیسم ها

 

کامفیل مربعی
کامفیل مربعی