کامفیل شفاف

15,500تومان62,000تومان

  • کامفیل شفاف  از جنس هیدروکلوئید است.
  • کامفیل شفاف قابلیت برش به شکل و اندازه دلخواه را دارد.
  • سطح بیرونی کامفیل شفاف غیر قابل نفوذ نسبت به آب است و بیمار امکان دوش گرفتن دارد.
پاک کردن