• این مولاژ دارای ستون فقرات، رشته های عصبی، شریان مهره، دیسک کمر، غضروف برجسته به رنگ سبز بوده و قابلیت جابجایی جمجمه ۳ تکه و اندام را دارد.
 • اعصاب نخاعی به خوبی در این مدل به نمایش گذاشته شده است.
 • جنس این محصول از PVC است و در اندازه ۸۵ سانتی متر طراحی و تولید شده است.
 • این مدل آناتومی بر روی پایه نصب شده است.
 • این مولاژ به طور خلاصه دارای ویژگی های ذیل است:
 • قد: ۸۵ سانتی متر
 • دارای ستون فقرات
 • دارای ریشه های عصبی
 • شریان ورتبرال
 • فتق دیسک
 • غضروف برجسته به رنگ سبز
 • جمجمه ۳ تکه قابل جابجایی