فشارسنج دیجیتال بازویی BM60 بیورر (Beurer)

تماس بگیرید

  • نوآوری انحصاری، نشانگر استراحت حداکثر ایمنی و اطمینان را ارائه می دهد.
  • پاسخ پس از آزمایش، ضامن درستی نتیجه سنجش فشار خون است.
  • ایمنی به همراه طراحی نوآورانه و نمایشگر بسیار بزرگ در یک دستگاه جمع شده است.