دستگاه الکتروشوک Hellige مدل Cardioserv Marquette

دستگاه الکتروشوک Hellige مدل Cardioserv Marquette دارای طراحی جمع و جور و وزن کم می باشد ( فقط 8 کیلوگرم با آداپتور اصلی ، باتری و ولولا)

و همچنین با در اختیار داشتن پالس اکسیمتر و پیس میکر خارجی تجهیزات کامل را برای استفاده در کلینیک یا بیمارستان در اختیار دارید.