تشکچه برقی ایرداکتر مدل HP

تماس بگیرید

  • سایز :طول 60 سانتی متر، عرض 40 سانتی متر
  • قابلیت تنظیم زمان و نیز تنظیم میزان تابش نور را دارا می باشد.
  • قابلیت تنظیم ساعت در 4 حالت مختلف 30 دقیقه ، 60 دقیقه، 90 دقیقه و 240 دقیقه را دار