۳۹,۵۰۰تومان۷۱,۵۰۰تومان

  • کامفیل بیاتین آلژینات (سیسورب) در دو نوع مربعی و نواری در سایز و ابعاد مختلف موجود است.
  • کامفیل بیاتین آلژینات (سیسورب) قابلیت برش در اندازه مورد نظر را داراست.
  • کامفیل بیاتین آلژینات (سیسورب)به پانسمان ثانویه مانند کامفیل شفاف یا کامفیل ضربدری نیازمند است.
صاف
بیاتین آلژینات کامفیل
    WooChatIcon 0