تماس بگیرید

  • اکسیژن ساز 8 لیتری قابلیت استفاده همزمان برای دو بیمار را داراست.
  • دستگاه اکسیژن ساز دارای سیستم هشدار میزان غلظت اکسیژن است.
  • اکسیژن ساز 8 لیتری نایدک دارای کلید تنظیم برای کنترل میزان اکسیژن خروجی است.
    WooChatIcon 0