فروش ویژه
در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی پی دی اس ( PDS )

نخ جراحی LINX PDS

در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی اتی باند ( Ethibond )

نخ جراحی اتیباند LINX

در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی پرولن ( Prolene )

نخ جراحی پلین LINX

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی مونوکریل ( Monocryl )

نخ جراحی مونوکریل LINX

در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی نایلون ( Nylon )

نخ جراحی نایلون LINX

در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی ویکریل ( VICRIL )

نخ جراحی ویکریل Linx

در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی ویکریل رپید ( Vicryl Rapide )

نخ جراحی ویکریل رپید LINX