نمایش یک نتیجه

اصل

نخ جراحی ویکریل ( Vicryl )

نخ بخیه ویکریل اتیکون