درجه تب دیجیتال زیر زبانی

۶۸,۰۰۰ تومان

تب سنج دیجیتالی عروسکی (سری منعطف)( Zyklusmed )

تب سنج دیجیتالی بزرگسال (منعطف/ساده) ( Zyklusmed )

ترمومتر دیجیتال i Temp امرون (Omron)

ترمومتر دیجیتال Flex temp smart امرون (Omron)

ترمومتر دیجیتال i Temp mini امرون (Omron)

ترمومتر دیجیتال Eco temp smart امرون (Omron)

تب سنج دیجیتال FT15 بیورر ( BEURER )

تب سنج دیجیتال FT09 بیورر ( BEURER )

تب سنج دیجیتال BY11 بیورر