مشاهده همه 24 نتیجه

لوله تراکستومی

لوله تراشه كافدار

لوله تراشه بدون كاف

لوله تراشه شمالی (نازال)

لوله تراشه جنوبی (اورال)

لوله تراشه فنردار (اسپیرال) كافدار

گاید لوله تراشه

لیدرکت (آرتریال کاتتر) 18- 20- 22

لوله تراشه بدون کاف باند پلاس سوپا

نازوگاستریک با کلمپ سوپا

لوله تراشه کافدار با شیر یکطرفه سوپا

لوله هوا استریل سوپا

لوله کالیبراسیون معده سوپا

لوله هوا سوپا غیر استریل

ساکشن تیوب دو کانکتور سوپا

لوله رابط اکسیژن آمبوبگ سوپا

لوله ادرار پلاستیکی مدرج با درب سوپا (غیر استریل)

فیدینگ تیوب سیلیکونی سوپا

فیدینگ تیوب معمولی سوپا

لوله رابط پمپ انفوزیون سوپا

لوله تراکئوستومی سوپا با کاف 28-30-32-36

ساکشن کتتر یا سوند ساکشن سوپا

تراکستومی شایلی

لوله تراشه اسپیرال کافدار مستقیم EPSA