فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین آلژینات کامفیل

39,500 تومان71,500 تومان
فروش ویژه
در انبار موجود نمی باشد

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین آلژینات نقره کامفیل

67,000 تومان115,500 تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین سوپر

40,500 تومان70,500 تومان
فروش ویژه
در انبار موجود نمی باشد

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین کامفیل

فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

ژل پیوریلون کامفیل

48,000 تومان60,800 تومان
فروش وِیژه
در انبار موجود نمی باشد

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

کامفیل ضربدری

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

کامفیل مربعی

60,000 تومان80,000 تومان
فروش ویژه