اصل

نخ جراحی اتی باند ( Ethibond )

نخ بخیه اتیباند اتیکون

تماس بگیرید

نخ جراحی اتی باند ( Ethibond )

نخ جراحی اتیباند LINX

تماس بگیرید