نمایش دادن همه 4 نتیجه

ابزار خروج پولیپ (2)

بالون خروج سنگ (1)

بالون دیلاتور (1)

اسنیر پولیپکتومی چرخشی Medwork

۲۸۹,۳۲۹ تومان

بالن خروج سنگ یکبار مصرف MEDWORK

۶۱۹,۲۰۰ تومان

بالون دیلاتور Medwork

۷۴۱,۷۵۰ تومان

نت پولیپکتومی Medwork

۶۵۲,۰۰۰ تومان