حراج!

گوشی پزشکی ( استتوسکوپ )

گوشی پزشکی لیتمن کلاس ۳ آبی دریایی

2,650,000 تومان 2,450,000 تومان
حراج!

گوشی پزشکی ( استتوسکوپ )

گوشی پزشکی لیتمن کلاس ۳ تمام مشکی

2,680,000 تومان 2,450,000 تومان
حراج!

گوشی پزشکی ( استتوسکوپ )

گوشی پزشکی لیتمن کلاس ۳ مشکی ساده

2,680,000 تومان 2,450,000 تومان