پوست, مو و زیبایی (11)

تخت اطفال (4)

تخت برقی (6)

تخت بیمار (4)

تخت بیمارستانی صحرایی (1)

تخت چشم پزشکی (1)

تخت ژنیکولوژی (11)

تخت معاینه (9)

جراحی و اتاق عمل (4)

تخت جراحی کاشت مو برقی (3)

تخت لاغری و لیزر (2)

تخت دیالیز، انتقال خون، آنکولوژی (1)

صندلی خونگیری آزمایشگاهی برقی (2)

یونیت دندانپزشکی و ایمپلنت (2)

تخت و صندلی گوش و حلق و بینی (1)