کاف یدکی فشارسنج عقربه‌ای دو شلنگه روکش داخلی ABN

کاف یدکی فشارسنج عقربه‌ای تک شلنگه روکش داخلی ABN

کاف یدکی فشارسنج عقربه‌ای روکش خارجی ABN

پوآر فشارسنج ABN مدل Delux

پوآر با شیر ABN مدل استاندارد

کاف 2 شلنگه(ABN)

کاف نرم Medium مایکرولایف [Microlife]

کاف نرم Large مایکرولایف [Microlife]

کاف نرم Small مایکرولایف [Microlife]

کاف پلاستیکی فشارسنج