تاثیر دستکش دو جفتی بر مهارت های میکروجراحی

دستکش دو جفتی تاثیر منفی بر روی زمان عملکرد جراحان در میکرو جراحی دارد؟

این مقاله به بررسی این موضوع بر اساس تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می پردازذ.

ابتدا به بررسی چهارچوب این تحقیق می پردازیم:

  • طرح تحقیق

آزمایش تصادفی کنترل شده یک سو کور استفاده شد.

  • محل تحقیق

آزمایش بر روی استخوان شقیقه در بخش آموزشی -تحقیقی بیماری های گوش و حلق و بینی بود.

این آزمایش با استفاده ار دستکش  دو جفتی و دستکش تک جفتی صورت گرفت.

  • روش های تحقیق

تحقیق در مورد بازسازی زنجیره اسکیزول از استخوان رکابی گوش در زیر میکروسکوپ با کمک دستکش بود.

چهل و یک نفر دانشجو پزشکی و دندانپزشکی با ما همراه شدند و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند.

همه گروه ها بدون دستکش شروع به کار با بازو نگه دارنده میکروسکوپ کردند.

در مرحله دوم از تحقیق، گروه اول شروع به انجام کار با یک دستکش کردند.

این در حالی بود که گروه دوم با دستکش دو جفتی کار کردند.

سپس در هر دو گروه دستکش های تک جفتی و دو جفتی عوض شد.

کل زمان انجام شده برای هر کدام از شرکت کننده ها ثبت گردید و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج تحقیق بر روی دستکش دو جفتی

نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن بود که هیچ تفاوت معنی داری میان میانگین زمان صرف شده نبود.

به عبارت دیگر، هیچ تفاوتی جهت تکمیل کار بین دو گروه افرد شرکت کننده که از دستکش استفاده نکرده بودند، مشاهده نشد.

به طور مشابه، هیچ گونه تفاوت معنی داری هم میان دو گروه افراد شرکت کننده که از دستکش استفاده کردند، مشاهده نشد و هیچ گونه بهبودی در روند کار مشاهده نشد.

نتیجه گیری

داده های بدست آمده نشان می دهد که استفاده از دستکش دو جفتی در جراحی بر سرعت عمل میکرو جراحی تأثیری منفی نداشته است.

بنابرین استفاده از این دستکش در میکروجراحی ها توصیه می شود.

** جهت خرید انواع دستکش دو جفتی با کارشناسان تجهیزات پزشکی سدان در تماس باشید.

 

5/5 - (2 امتیاز)
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.