ویدئوهای پزشکی فیلم آموزش برش و استفاده از چسب پایه کیسه استومی یک تکه

فیلم آموزش برش و استفاده از چسب پایه کیسه استومی یک تکه

ویدئوهای پزشکی ببینید : فراتر از جعبه ( نخ بخیه اتیکون )

ببینید : فراتر از جعبه ( نخ بخیه اتیکون )