سوزن بن مارو چه کاربردی دارد و برای چه بیمارانی استفاده می شود ؟

سوزن بن مارو یا سوزن بیوپسی که به آن سوزن جمشیدی هم گفته می شود، برای نمونه برداری از مغز استخوان کاربرد دارد. پزشکان برای تشخیص برخی ا...

ادامه مطلب