دسته: معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی نحوه خارج کردن کاتتر محیطی-مرکزی (PPIC)

نحوه خارج کردن کاتتر محیطی-مرکزی (PPIC)

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی آموزش مراحل خارج کردن چست تیوب

آموزش مراحل خارج کردن چست تیوب

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی آموزش درآوردن دستکش نیتریل

آموزش درآوردن دستکش نیتریل

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی نحوه اندازه گیری لوله تراشه

نحوه اندازه گیری لوله تراشه

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی در چه مواردی باید دستگاه سی پپ ( CPAP ) بخریم ؟

در چه مواردی باید دستگاه سی پپ ( CPAP ) بخریم ؟

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی درن های جراحی

درن های جراحی

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی مزایای دستکش لاتکس و نیتریل نسبت به وینیل

مزایای دستکش لاتکس و نیتریل نسبت به وینیل

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی نکات جالب برای استفاده از دستکش های یکبار مصرف در آشپزخانه

نکات جالب برای استفاده از دستکش های یکبار مصرف در آشپزخانه

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی چست لید و کاربرد آن چسیت ؟

چست لید و کاربرد آن چسیت ؟

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی ست اپیدورال چیست ؟

ست اپیدورال چیست ؟