دسته: معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی آموزش احیاء و کار با دستگاه AED

آموزش احیاء و کار با دستگاه AED

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی آماده سازی دستگاه نوار قلب ۱۲ کاناله

آماده سازی دستگاه نوار قلب ۱۲ کاناله

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی آموزش استفاده از اسپیرومتر تشویقی

آموزش استفاده از اسپیرومتر تشویقی

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی نحوه انتخاب دستگاه نوار قلب پرتابل

نحوه انتخاب دستگاه نوار قلب پرتابل

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی پروب سونوگرافی و نحوه کاربرد آن

پروب سونوگرافی و نحوه کاربرد آن

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی راهنمای خرید دستگاه CPAP

راهنمای خرید دستگاه CPAP

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی تفاوت اکسیژن ساز با کپسول اکسیژن در چیست؟

تفاوت اکسیژن ساز با کپسول اکسیژن در چیست؟

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی دستگاه فشارسنج و راهنمای خرید آن

دستگاه فشارسنج و راهنمای خرید آن

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی نحوه استفاده از اتوسکوپ ( Otoscope )

نحوه استفاده از اتوسکوپ ( Otoscope )

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی تجهیزات اولیه بیمارستان

تجهیزات اولیه بیمارستان