دسته: تجهیزات و لوازم پزشکی

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی نحوه خارج کردن کاتتر محیطی-مرکزی (PPIC)

نحوه خارج کردن کاتتر محیطی-مرکزی (PPIC)

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی آموزش احیاء و کار با دستگاه AED

آموزش احیاء و کار با دستگاه AED

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی آماده سازی دستگاه نوار قلب ۱۲ کاناله

آماده سازی دستگاه نوار قلب ۱۲ کاناله

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی آموزش استفاده از اسپیرومتر تشویقی

آموزش استفاده از اسپیرومتر تشویقی

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی آموزش مراحل خارج کردن چست تیوب

آموزش مراحل خارج کردن چست تیوب

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی نحوه انتخاب دستگاه نوار قلب پرتابل

نحوه انتخاب دستگاه نوار قلب پرتابل

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی آموزش درآوردن دستکش نیتریل

آموزش درآوردن دستکش نیتریل

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی نحوه اندازه گیری لوله تراشه

نحوه اندازه گیری لوله تراشه

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی پروب سونوگرافی و نحوه کاربرد آن

پروب سونوگرافی و نحوه کاربرد آن

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی راهنمای خرید دستگاه CPAP

راهنمای خرید دستگاه CPAP