نمایش یک نتیجه

3A Health Care در درمان آئروسل تخصص دارد، اما تجارت آن آسپیراتورهای جراحی و لوازم جانبی مربوطه را نیز پوشش می دهد. 3A ایتالیا برندی است که توانسته است با حفظ و ارتقای ظرفیت های خود در طراحی، تحقیق و توسعه، توجه بسیار شایسته ای را به خود جلب کند.