گرومت گوش V.T

گرومت گوش V.T چیست و برای چه بیمارانی استفاده می شود؟

گرومت گوش V.T یک لوله کوچک است که در داخل گوش میانی گذاشته می شود. این لوله زمانی استفاده می شود که گوش میانی دچار چسبندگی و یا عفونت م...

ادامه مطلب

کتتر سیستوکت

کتتر سیستوکت محاسن و معایب آن نسبت به سوند فولی

کتتر سیستوکت زمانی کاربرد دارد که مجاری بیمار بیش از حد تنگ شود. به طوری که قادر به دفع ادرار به اندازه‌ی کافی نباشد. در این صورت پزشک ...

ادامه مطلب