خرید وسایل و لوازم مورد استفاده در مراکز جراحی

خرید وسایل و لوازم مورد استفاده در مراکز جراحی

خرید تجهیزات و لوازم مصرفی مرکز جراحی باید با توجه به استانداردهای پزشکی صورت بگیرد.اگر مسئول خرید مرکز جراحی هستید بخوانید تهیه تمامی ...

ادامه مطلب

ملت بلون ماسک

لایه ملت بلون ماسک و نحوه تشخیص

 لایه ملت بلون یکی از قسمت‌های مهم در ماسک می باشد که نقش فیلتر را ایفا می‌کند. در این مقاله قصد داریم درباره نحوه تشخیص لایه ملت بلون ...

ادامه مطلب