تاریخچه نخ جراحی، نوع بافت و انعطاف پذیری

مدیر سایتمدیر سایت
478 بازدید
Surgical-stitching

نخ جراحی: تاریخچه نخ جراحی، نوع بافت و انعطاف پذیری

پیش از دهه ۱۹۳۰ روده ی جراحی (نخ بخیه‌‌‌های کلاژن دار ساخته شده از روده ی گوسفند یا گاو) و ابریشم بیشترین کاربرد را داشتند. در حدود جنگ جهانی دوم معرفی الیاف مصنوعی جدیدتر از قبیل نایلون، پلی استر و پلی پروپیلن انتخاب در نوع نخ بخیه‌‌‌های غیر جذبی را گسترش داد. اگرچه روده ی ساده و کرومیک به عنوان تنها گزینه ی نخ بخیه ی جذبی باقی ماند.

خرید نخ جراحی

روده ی جراحی به دو صورت قابل دسترس است.: ساده و کرومیک. مراحل اولیه تولید در هر دو نوع مشابه است. غشای روده ی گوسفند و یا گاو به صورت نوار‌‌‌های طولی بریده شده و با فرمالدهید شستشو داده می‌شوند. سپس چند نوار به صورت یک رشته به هم بافته، خشک و به صورت سایز مناسب پرداخته می‌شون.د محصول نهایی شتسشو نشده روده ی ساده نامیده می‌شود. اگر روده ی ساده را در تروکسید کرومیوم حمام کنیم به آن روده ی کرومیک گفته می‌شود. آغشته کردن آن به کرومیوم باعث جذب دیرتر روده ی کرومیک می‌شود و بنابراین مقاومت کششی آن را برای مدت طولانی تر نسبت روده ی ساده افزایش می‌دهد.

اگرچه روده‌‌‌های کرومیک و ساده برای مدت‌‌‌های طولانی و میلیون‌ها عمل جراحی در جهان استفاده شده اند، اما ماهیت ذاتی ترکیبات و نحوه ی آماده سازی این مواد، امروزه از ایده آل بودن آن‌ها کاسته است. اولا که فرآیند بریدن و پرداخته کردن چند رشته ای نخ بخیه ی بافته شده تعداد زیادی نقاط ضعف داشته و باعث پاره شدن غیر قابل پیش بینی می‌شود که نکات منفی در استفاده از این نخ بخیه محسوب می‌شوند.

به علاوه، این الزامات مشابه در تولید، دستیابی به مقاومت تجدید پذیر را دشوار می‌سازد. شاید مهم تر این که، از آن جایی که روده ی جراحی یک پروتئین خارجی محسوب می‌شود، عمدتا توسط آنزیم‌‌‌های پروتئولیتی فاگوسیت و سایر سلول‌ها جذب و تخریب می‌شود و نرخ پایین تر جذب قابل پیش بینی دارد و نسبت به نخ بخیه‌‌‌های جذبی مصنوعی جدیدتر واکنش‌‌‌های بافتی شدیدتری نشان می‌دهد.

دهه 70

در اوایل دهه ۱۹۷۰، عصر جدیدی از نخ‌‌‌های بخیه با معرفی نخ بخیه‌‌‌های جذبی مصنوعی شروع شد. از آنجایی که این مواد می‌توانند تحت شرایط ساخت دقیق و کنترل شده و با ترکیبات یکسان شیمیایی تولید شوند، نسبت به محصولات طبیعی همواره مقاومت و تخریب شدگی معتبرتری در داخل محیط بیولوژیکی نشان می‌دهند. دیگر این که به عنوان ترکیبات غیر پروتئینی این مواد معمولا واکنش‌‌‌های بافتی ضعیف تری نشان می‌دهند که به نوبه ی خوب مقاومت و سرعت ترمیم زخم را افزایش می‌دهند.

اولین نخ بخیه‌‌‌های جذبی مصنوعی تجاری بر پایه ی پلی گلوکولیک اسید- پلی گلیکولید و گلیکولید- ۱- لاکتید، کوپلیمر یا پلی گلاکتین ۹۱۰ ساخته شدند. هر دوی آن‌ها از طریق ذوب چرخشی تراشه‌ها تولید می‌شوند. الیاف به چند صد درصد برابر طول واقعی خود کشیده شده و برای بهبود استقامت و جلوگیری از انقباض، حرارت داده می‌شوند. به دلیل تراکم بالای ترکیبات آلی، هر دوی این مواد برای استفاده ی عملی به عنوان نخ بخیه در سایزهای بزرگ تر خیلی خشک هستند.

بنابراین الیاف کوچک تر تک به صورت رشته‌‌‌های چند رشته ای برای سایزهای متنوع بافته می‌شوند تا به محصول اجازه دهند که مشخصات مقاومتی و جذب قابل پیش بینی و ویژگی‌‌‌های قابل قبول تری در زمان استفاده داشته باشد. این مواد مصنوعی در بافت زنده با هیدرولیز از بین می‌روند و بنابراین واکنش التهابی کمتری نسبت به محصولات مشابه با پروتئین طبیعی نشان می‌دهند.

علی رغم این امتیازات نخ بخیه ی مصنوعی تک رشته ای و جذبی نیز لازم بود. این خلا با معرفی پلیمر‌‌‌های جدید در دهه ی ۱۹۸۰ پر شد. هم پلی دیوکسانون یا پلی پ دیوکسانون و هم پلی (گلیکولید- تریمتیلن کربنان) کوپولیمر یا پلی گلیکونات نخ بخیه هایی تک رشته ای و جذبی هستند که الزامات مقاومت و جذب قابل پیش بینی پلیمرهای قبلی شان را همراه با انعطاف پذیری مناسب بیشتر که برای یک پیکر بندی تک رشته ای لازم است دارند.

همانطور که تحول در نوع نخ‌‌‌های بخیه ادامه پیدا کرد، جراحان به دنبال تغییر مواد نخ بخیه‌‌‌های مصنوعی جذبی برای بسط کاربردهای آن بودند. به خصوص اگرچه نخ بخیه‌‌‌های تک رشته ای جدیدتر مشخصات جذب قابل پیش بینی و مقاومتی عالی در مقایسه با الیاف طبیعی فراهم می‌کردند، اما زمان جذب تا ۶ ماه همچنان برای بسیاری از کاربردها خیلی طولانی بود. به علاوه، این مواد در مقایسه با بعضی از نخ بخیه‌‌‌های نرم تر یا بافته شده ی قبلی، نسبتا خشک بوده و در هنگام استفاده مشخصات نامطلوب تری نشان می‌دادند. پیشرفت در تکنولوژی مواد زیستی به معرفی کوپولیمر‌‌‌های توده ی تقسیم شده شامل بخش‌‌‌های نرم و سفت منتهی شد.

این مواد شامل گلیکولید و کاپرولاکتون یا پلی گلیکاپرون ۲۵، گلیکولید کوپولیمر سه توده ای، دیوکسانون و کربنات تریمتیلن یا پلی لیکومر ۶۳۱، و جدیدترین گلیکولید کوپلیمر چهار توده ای، کاپرولاکتون، کربنات تریمتیلن و لاکتید یا پلی گلیتون که در سال ۲۰۰۲ معرفی شدند بودند. بخش‌‌‌های نرم، خواص کنترل در زمان استفاده مانند قابلیت انعطاف و بخش‌‌‌های سخت، استحکام را فراهم می‌کنند.

این نخ بخیه‌‌‌های تک رشته ای جدیدتر به طور مداوم مشخصات استفاده ی بهتر را نشان می‌دهند در حالی که نرخ جذب کامل را به ترتیب به ۱۱۹ روز، ۱۱۰ روز و ۵۶ روز کاهش داده اند. برای نشان دادن نیاز آشکار به یک نخ بخیه ی بر پایه ی اسید پلی گلیکولیک با زمان جذب کوتاه تر، تنوعی از نخ بخیه‌‌‌های سریع- جذب پلی گلاکتین ۹۱۰ استاندارد آغشته به پرتوهایی یونیزه کننده برای تسریع در تجزیه در سال ۲۰۰۳ معرفی شدند. به دلیل آغشته شدن آن‌ها به این پرتوها این نخ بخیه‌ها به زمان متوسط ۴۲ روز برای جذب رسیدند.

چند رشته ای در مقابل تک رشته ای

چند رشته ای به استفاده ی بیش از یک الیاف برای تولید کامل یک رشته ی نخ بخیه اتلاق می‌شود. در خانواده ی نخ بخیه‌‌‌های جذبی، مثالی از نخ بخیه‌‌‌های جذبی نخ‌‌‌های جراحی از جنس روده هستند که همانطور که قبلا ذکر شد با تابیدن چند رشته از روده‌‌‌های فرآوری شده به یکدیگر به صورت یک رشته ی مجزا از نخ بخیه ی جراحی از جنس روده تولید می‌شوند و یا نخ‌‌‌های بخیه ی پلی گلیکولیک اسید که از بافتن چند رشته از الیاف به هم درست می‌شوند.

تنها از منظر ترمیم زخم، نخ بخیه‌‌‌های چند رشته ای هیچ برتری نسبت به نخ بخیه‌‌‌های تک رشته ای ندارد. در مقایسه با نخ بخیه‌‌‌های تک رشته ای، نخ بخیه‌‌‌های چند رشته ای باعث به وجود آمدن تروماهای خفیف بیشتری در بافت اطراف زخم می‌شوند. همچنین نخ بخیه‌‌‌های چند رشته ای باعث پاسخ التهابی بیشتر می‌شوند و گره‌‌‌های بزرگتری نسبت به نخ‌‌‌های تک رشته ای با سایز یکسان ایجاد می‌کنند.

در آخر، نخ بخیه‌‌‌های چند رشته ای خاصیت کشش مویرگی بیشتر همراه با افزایش میزان انتقال و پخش میکروارگانیسم‌ها نشان می‌دهند. اگرچه ویژگی‌‌‌های دیگری در نخ بخیه‌ها وجود دارد که می‌توانند ویژگی‌‌‌های سودمند نخ بخیه‌‌‌های تک رشته ای در ترمیم زخم را در مقایسه با نخ بخیه‌‌‌های چند رشته ای تحت شعاع قرار دهند. علی الخصوص، نخ بخیه‌‌‌های چند رشته ای موجود در زمان استفاده ویژگی‌‌‌های مطلوب تر و انعطاف پذیری بیشتری در مقایسه با مواد تک رشته ای مستحکم نشان می‌دهند.

خشکی و انعطاف پذیری

اگرچه معمولا به عنوان یک ویژگی کلیدی نادیده گرفته می‌شود، خشکی و انعطاف پذیری نخ‌‌‌های بخیه می‌تواند به اندازه ی استحکام و جذب دارای اهمیت باشد زیرا این خصیصه‌ها کیفیت استفاده و احساس ناشی از مواد را تعیین می‌کند. خشکی نخ است که بخیه را نرم یا سفت می‌کند، به آن حالت فنری می‌دهد و میزان راحتی در گره زدن آن را تعیین می‌کند. بنابراین خشکی است که باعث ایجاد حس‌‌‌های ناخوشایند مثل خارش و سوزش در اطراف نخ بخیه به دلیل عدم توانایی در تطبیق با توپولوژی بافت‌‌‌های اطراف می‌شود.

متاسفانه، اگرچه کیفیت خشکی نخ بخیه معمولا با عملکرد آن در گره خوردن یا احساس آن در دست‌‌‌های جراح ارزیابی می‌شود، ارزیابی و تعیین کمی‌خشکی و انعطاف پذیری پیچیده و دشوار است. پیچیدگی دیگر این آنالیز اختلاف نظر بین مهندسان بیومکانیک در مورد مناسب ترین روش شناسی برای تعریف خشکی و انعطاف پذیری است. تا این لحظه حداقل ۳ روش برای این منظور وجود دارد: سختی در خم شدن، سختی در پیچ خوردن و مدول یانگ (مدول قابلیت ارتجاعی). توضیح هر کدام از این روش‌ها و مزایا و معایب هر کدام از حوصله ی این بحث خارج است.

برای تامین اهداف این بررسی، تنها سختی در خم شدن گزارش شده است (جدول ۴). به عنوان یک قانون کلی، در هر سایزی نخ بخیه‌‌‌های تک رشته ای نسبت به انواع بافته شده و چند رشته ای، دارای میزان بالاتری از کمیت سختی در خم شدن هستند. در این مورد، نخ بخیه‌‌‌های تابیده شده ی چند رشته ای طبیعی مانند روده ی گربه ی کرومیک، بیشتر ویژگی هایی مشابه نخ‌‌‌های تک رشته ای دارند تا نخ بخیه‌‌‌های بافته شده ی چند رشته ای.

جدول ۴

خشکی در خم شدن نخ بخیه‌‌‌های ۲-۰ منتخب

نخ بخیه

خشکی اولیه (کیلوگرم بر سانتی متر مربع)

پلی گلیکولید (دکسون) 1.15 × 102
سیلک 2.29 × 102
پلی گلاکتین ۹۱۰ (ویکریل) 3.44 × 102
پلی گلیکونات (مکسون) 5.60 × 103
پلی دیوکسانون 1.05 × 104
پلی پروپیلن (پرولن) 2.30 × 104
روده ی جراحی کرومیک 2.77 × 104

Dexon and Maxon, Covidien AG, Mansfield, MA; PDS, Prolene, and Vicryl, Ethicon, Inc., Somerville, NJ.

جهت بررسی قیمت و خرید انواع نخ بخیه جراحی با کارشناسان تجهیزات پزشکی سدان در تماس باشید.

دسته بندی تجهیزات و لوازم پزشکی
اشتراک گذاری

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بالا

واتس اپ دریافت مشاوره :

09332831933

تلفن های تماس :

021-91012637

021-55435143

021-55435153

021-55434195

021-55434151

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت