جدیدترین محصولات

نخ جراحی استیل وایر ( Steel Wire )

نخ جراحی استیل وایر SMI

نخ جراحی ویکریل ( Vicryl )

نخ جراحی ویکریل PGA SMI

نخ جراحی سیلک ( Silk )

نخ جراحی سیلک SMI

نخ جراحی پی دی اس ( PDS )

نخ جراحی PDS SMI

نخ جراحی ویکریل رپید ( Vicryl Rapide )

نخ جراحی ویکریل رپید SMI

فروش ویژه

نخ جراحی پی دی اس ( PDS )

نخ جراحی LINX PDS

نخ جراحی نایلون ( Nylon )

نخ جراحی نایلون SMI

دسته بندی های ویژه

جدیدترین مقالات